Kognitiv terapI/

KOGNITIV PSYKOLOGI I BODØ

Det er jo ikke slik at livet alltid tegner seg inn etter eget ønske. Livet er mangfoldig på, både godt og ondt.Når motgangen melder seg, er det naturlig å prøve og løse det på best mulig måte. Av og til kan dette være vanskelig og uhåndterbart av flere årsaker. Kanskje prøver man å løse problemene i kraft av strategier som vedlikeholder og forverrer utfordringene. Kanskje en bruker strategier som, der og da, gir en rask symptomreduksjon, men som på sikt gjør problemet enda større.

 

Kogntera tilbyr individualterapi og parterapi til gunstige priser(Se prisliste) og fleksible åpningstider(Se nedenfor) for å imøtekomme ditt/deres behov.

 

 

Kort ventetid og gunstige priser. 

Kogntera har solid kompetanse og erfaring innenfor kognitiv terapi og tilbyr hjelp på de fleste utfordringene du/dere måtte ha. Man trenger ingen henvisning.

Kogntera tilbyr individualterapi og parterapi samt fleksible åpningstider for å imøtekomme dine behov.
 

Ta kontakt

Individualterapi

750,-  1 time

Se mer utfyllende info under "Prisliste"

Parterapi

900,-  1 time 

Se mer utfyllende info under "Prisliste"

Studentpris

550,- 1 time

Se mer utfyllende info under "Prisliste"

Individualterapi

Individuell terapi med en psykoterapeut kan være til hjelp for personer som sliter med ulike psykologiske eller emosjonelle problemer. Kognitiv terapi er en evidensbasert behandlingsmetode som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd som kan være knyttet til en persons psykiske helse.

Ta kontakt

Parterapi i bodø

I parterapi kan terapeuten hjelpe paret med å identifisere og utfordre negative tankemønstre som kan bidra til konflikter. For eksempel kan en partner ha negative tanker om seg selv eller partneren som kan føre til atferd som fører til konflikter. Terapeuten kan hjelpe partene med å utvikle mer realistiske og balanserte måter å se på situasjonen og øke deres evne til å håndtere stress og utfordringer.

Utvalgte Behandlingsområder

Kogntera jobber etter prinsippene i kognitiv terapi - hvordan og hva vi tenker om hendelser og situasjoner, har konsekvenser for hva vi føler og hva vi gjør. Problemløsning - her og nå samt psykologisk kunnskap/teori knyttet til en persons utfordringer, er viktig i det terapeutiske arbeidet.

Angst

Depresjon

Søvn

Åpningstider

Mandag 09:00 - 17:00

Tirsdag 09:00 - 17:00

Onsdag 09:00 - 17:00

Torsdag 09:00 - 20:00

Fredag 09:00 - 13:00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt


Storgata 32, 4 etasje | 8006 Bodø