Bestilling

Avbestilling må meddeles 24 timer før den avtalte timen. Ved avbestilling senere enn 24 timer eller uteblivelse fra time, avregnes som hel time.

Bestilling utenfor gjeldende åpningstider, vil først bli behandlet neste virkedag