Bestilling

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen. Ved avbestilling samme dag eller uteblivelse fra time, avregnes og belastes som gjennomført hel time.

Det hadde vært fint om du/dere kan skrive i "Melding" hvorvidt du/dere vil ha terapi på kontoret eller online