Bestilling

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen. Ved avbestilling samme dag eller uteblivelse fra time, avregnes som hel time.

Bestilling utenfor gjeldende åpningstider, må påregnes å bli behandlet neste virkedag