BOOK TIME

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen.

Ta kontakt med meg

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen. Ved avbestilling samme dag eller uteblivelse fra time, avregnes og belastes som gjennomført hel time.

Det hadde vært fint om du/dere kan skrive i "Melding" hvorvidt du/dere vil ha terapi på kontoret eller online, samt ønsket tidslengde på timen(60 eller 90 min). Husk at onlineterapi er forbeholdt dem der den geografiske avstanden er så stor, at det vanskeliggjør fysisk oppmøte på kontoret.

Bjørn Melå

psykoterapeut/Kognitiv terapeut

Jeg er utdannet kognitiv terapeut i regi av Norsk Forening For Kognitiv Terapi(Trinn 1 i Narvik og trinn 2 i Oslo). Utdanningsforløp: 2 år. Har til sammen 6 års universitetsutdannelse tilknyttet helse og sosial. Har også en rekke videreutdanninger og kurs rettet mot psykisk helse.

Har jobbet i offentlig sektor fra 2010 - 2020 med, blant annet, ungdom og atferdsproblematikk, LAR - pasienter, mennesker med bolig - , sosiale - og kulturelle utfordringer, Krisesenteret i Salten, Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus. I 2020 startet jeg min egen private praksis - Kogntera, der jeg kartlegger/utreder og behandler mennesker med psykiske utfordringer. Metode: Kognitiv terapi.

Hjemmeside opprettet av