BOOK TIME

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen.

Ta kontakt med meg

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen. Ved avbestilling samme dag eller uteblivelse fra time, avregnes og belastes som gjennomført hel time.

 

Husk, at onlineterapi er forbeholdt dem der den geografiske avstanden er så stor, at det vanskeliggjør fysisk oppmøte på kontoret.

 

 

Ta det første skrittet mot bedring og bestill time hos Kogntera.

 

 

Velkommen!

Ta det første skrittet mot bedring, book din time

Online
Kontor
60 min
90 min