BOOK TIME

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen.

Ta kontakt med meg

Avbestilling må meddeles senest dagen før den avtalte timen. Ved avbestilling samme dag eller uteblivelse fra time, avregnes og belastes som gjennomført hel time.

Det hadde vært fint om du/dere kan skrive i "Melding" hvorvidt du/dere vil ha terapi på kontoret eller online, samt ønsket tidslengde på timen(60 eller 90 min). Husk, at onlineterapi er forbeholdt dem der den geografiske avstanden er så stor, at det vanskeliggjør fysisk oppmøte på kontoret.