Angst

Utfordres du/dere, eller kjenner noen som strever med sin/deres psykiske helse og ikke klarer å komme ut av det på egen hånd

Depresjon

Kogntera har flere teknikker og metoder med å tenke annerledes.
Ta kontakt via vårt skjema. Samtalen kan foregå i terapirom eller via video.

Søvn

Mer info kommer

Lav selvfølelse

Mer info kommer

Sorg 

Mer info kommer

Sinne

Mer info kommer

Frustrasjon

Mer info kommer

Bekymring

Mer info kommer

Ensomhet

Mer info kommer

Utmattelse

Mer info kommer

Samlivsutfordringer

Kontakt Kogntera for parsamtaler og parterapi. Jeg hjelper dere til en bedre hverdag.
Besøk oss eller book inn videokonsultasjon.
 

Samlivsbrudd

Løs samlivsproblemet med parterapi på nett. Kogntera har ledig time. book nå!

Personlighetsforstyrrelse

Mer info kommer

Avhengighet

Mer info kommer

Jobbutfordringer

Mer info kommer

Skoleutfordringer

Mer info kommer

Somatiske plager

Mer info kommer

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform, både internasjonalt og i Norge. Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i stadig nye sammenhenger. Det er blitt utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser.

Hjemmeside opprettet av