Om kogntera

  Tanker er ikke viktige, men hvordan vi forholder oss til tankene våre er kjempeviktig.

Bjørn Melå

psykoterapeut/Kognitiv terapeut

Jeg er utdannet kognitiv terapeut i regi av Norsk Forening For Kognitiv Terapi(Trinn 1 i Narvik og trinn 2 i Oslo). Utdanningsforløp: 2 år. Har til sammen 6 års universitetsutdannelse tilknyttet helse og sosial. Har også en rekke videreutdanninger og kurs rettet mot psykisk helse.

Har jobbet i offentlig sektor i flere år med, blant annet, ungdom og atferdsproblematikk, LAR - pasienter, mennesker med bolig - , sosiale - og kulturelle utfordringer, Krisesenteret i Salten, Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus. Har drevet  min egen private praksis i noen år nå - Kogntera, der jeg kartlegger/utreder og behandler mennesker med psykiske utfordringer. Metode: Kognitiv terapi. Kogntera jobber med stort fokus på Motivasjon - Mestring - Måloppnåelse.

 

Jeg anser det å bygge gode relasjoner til mine pasienter som avgjørende - det å skape/vise respekt, tillit, trygghet, varme, forutsigbarhet og forståelse til mennesker som trenger hjelp, danner det grunnleggende fundamentet for det videre oppbyggende arbeidet. Dette inngår i en helhet av det terapien handler om, og legger bedre forutsetninger for å nå terapiens formål.

Kogntera

Storgata 32, 4 etasje
8006 Bodø

Telefon: 46 84 20 71

Email: kogntera.mela@gmail.com

Åpningstider

Mandag 09:00 - 17:00

Tirsdag 09:00 - 17:00

Onsdag 09:00 - 17:00

Torsdag 09:00 - 20:00

Fredag 09:00 - 13:00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt

Ta kontakt med meg

Profesjonell og erfaren terapeut med flere teknikker for å tenke annerledes

Kogntera har solid kompetanse og erfaring innenfor kognitiv terapi og tilbyr hjelp på de fleste utfordringene du/dere måtte ha. Unntakene er tung rusavhengighet og psykoselidelser. 


Kogntera jobber med hele mennesket, dets erfaringer og opplevelser samt eksisterende mentale utfordringer og behandling av symptomene. 


Kogntera har taushetsplikt, og alt som snakkes om i terapirommet forblir i terapirommet hvis ikke annet er avtalt.