Om kogntera

  Tanker er ikke viktige, men hvordan vi forholder oss til tankene våre er kjempeviktig.

Bjørn Melå

psykoterapeut

Jeg har en klinisk utdannelse innenfor Kognitiv Terapi. Er også medlem i NFKT(Norsk Forening For Kognitiv Terapi) og EACT(European Assosiation Of Cognitive Therapy).

Har jobbet i offentlig sektor i flere år med, blant annet, ungdom og atferdsproblematikk, LAR(Legemiddelassistert Rehabilitering) - pasienter, mennesker med bolig - , sosiale - og kulturelle utfordringer, Krisesenteret i Salten, Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus. Har drevet  min egen private praksis i noen år nå - Kogntera, der jeg kartlegger og behandler mennesker med psykiske lidelser/utfordringer. Kogntera jobber med sterkt fokus på:

 

Motivasjon - Mestring - Måloppnåelse.

 

Jeg anser det å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til deg/dere som avgjørende - det å skape/vise respekt, tillit, trygghet, varme, forutsigbarhet og forståelse til mennesker som trenger hjelp, danner det grunnleggende fundamentet for det videre oppbyggende arbeidet. Dette inngår i en helhet av det terapien handler om, og legger bedre forutsetninger for å nå terapiens formål.

Det å møte motgang i livet, er noe vi alle opplever fra tid til annen, og som sådan er det ikke vesensforskjell på dette, men det kan være gradsforskjeller der profesjonell hjelp kanskje er det som skal til for å komme seg ut av utfordringene og videre til innsikt, vekst og selvutvikling i livet.

Kogntera

Storgata 32, 4 etasje
8006 Bodø

Telefon: 46 84 20 71

Email: kogntera.mela@gmail.com

Åpningstider

Mandag 09:00 - 17:00

Tirsdag 09:00 - 17:00

Onsdag 09:00 - 17:00

Torsdag 09:00 - 20:00

Fredag 09:00 - 13:00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt

Ta det første skrittet mot bedring, book din time

Online
Kontor
60 min
90 min

Profesjonell og erfaren terapeut med flere teknikker for å tenke annerledes

Kogntera har solid kompetanse og erfaring innenfor kognitiv terapi og tilbyr hjelp på de fleste utfordringene du/dere måtte ha. Unntakene er tung rusavhengighet og psykoselidelser. 


Kogntera jobber med hele mennesket, dets erfaringer og opplevelser samt eksisterende mentale utfordringer og behandling av symptomene. 


Kogntera har taushetsplikt, og alt som snakkes om i terapirommet forblir i terapirommet hvis ikke annet er avtalt.